ใช้แรงงานหนักระวังโรค ปอดอักเสบแม้จะแข็งแรง

แพทย์เป็นห่วงผู้ใช้แรงงาน เสี่ยงป่วยโรคภัยจากแวดล้อมไม่เหมาะสม ชี้ปอดอักเสบในคนที่แข็งแรงดี ทำงานหนักเกินความสามารถของร่างกาย เมื่อวันที่ 1 พ.ค. นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า เนื่องในวันวันแรงงานแห่งชาติ แนะผู้ใช้แรงงานดูแลสุขภาพตนเองและระวังโรค ซึ่งเกิดจากการสัมผัสสิ่งคุกคามในที่ทำงาน เช่น โรคปอดอักเสบในคนที่แข็งแรงดี โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง เมื่อไปพบแพทย์อาจนึกไม่ถึง

ว่าจะเป็นโรคจากการทำงาน ทำให้การวินิจฉัยพลาดไป รักษาโรคแต่ไม่ได้รักษาที่สาเหตุ ทำให้มีโอกาสกลับมาเป็นอีกได้ สำหรับโรคจากการทำงานนั้นป้องกันได้ ผู้ใช้แรงงานรักษาสุขภาพให้แข็งแรง งดเหล้า บุหรี่ ลดความเครียด ใช้อุปกรณ์ในการป้องกันตนเองจากสารเคมี และเสียงดัง ยกของอย่างถูกวิธี และไม่ทำงานหนักจนเกินไป เป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคจากการทำงาน โดยข้อมูลจากรพ.นพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ งานอาชีวเวชศาสตร์ได้สรุปจำนวนโรคจากการทำงานที่มีความเสี่ยงต่อผู้ใช้แรงงานดังนี้ 1.โรคกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกิดจากการทำงาน 81,226 คน ซึ่งมีจำนวนมากที่สุด 2.โรคที่เกิดจากยากำจัดศัตรูพืช 8,689 คน3.โรคที่เกิดจากพิษโลหะหนัก 39 คน 4.โรคปอดฝุ่นหิน 236 คน 5.โรคปอดจากแร่ใยหิน 166 คน 6.โรคจากสารทำละลายอินทรีย์ 673 คน 7.โรคหูตึงจากเสียงดัง 60,946 คน

นพ.สมบูรณ์ ทศบวร ผอ.รพ.นพรัตนราชธานี กล่าวว่า สำหรับหลักการป้องกันตนเองอย่างถูกวิธีคือ 1.รู้สาเหตุการเกิดโรค ได้แก่ คนงานและผู้อาศัยใกล้เคียงโรงงานโม่หินที่มีฝุ่นฟุ้งกระจาย เป็นโรคปอดอักเสบจากฝุ่นซิลิกา ป้องกันได้ต้องกำจัดฝุ่นหิน ไม่ให้คนไปสัมผัส และปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 2.รู้การกระจายของโรค เพื่อให้ทราบกลุ่มบุคคล พื้นที่ และเวลาในการเกิดโรค 3.รู้ธรรมชาติของโรค แต่ละโรคจะมีระยะดำเนินโรคต่างกัน ที่สำคัญสถานประกอบการควรให้ความสำคัญ ในการตรวจสุขภาพประจำปีของผู้ใช้แรงงาน และหากมีปัญหาควรพบแพทย์ เป็นระยะๆ โดยตรวจสุขภาพทั่วไป เพื่อสืบค้นปัญหาสุขภาพได้ตั้งแต่ระยะแรกของโรค. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews